Henkilötietolain (523/99) 10§ mukainen rekisteriseloste Mäntyharjun kunnan nuorisopalveluiden työnhakija-tietokannalle

1. Rekisterinpitäjä Mäntyharjun kunta

Asematie 3 52700 Mäntyharju p. 044 7707 346 fax. 015 770 1212

E-mail: etunimi.sukunimi@mantyharju.fi

 

2. Rekisteriasioita hoitavat henkilöt

Jonna Juhola

p. 040 5229043

E-mail: jonna.juhola@mantyharju.fi

 

Kalle Hölttä

p. 040 7541882

E-mail: kalle.holtta@mantyharju.fi

 

3. Rekisterin nimi

Mäntyharjun kunnan nuorisopalveluiden työnhakija- tietokanta

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Työnhakija- tietokannan tietoja käytetään Mäntyharjun kunnan sähköisessä rekrytoinnissa. Henkilöt voivat omalla tai huoltajansa suostumuksella antaa tietonsa Mäntyharjun kunnan työnhakija- tietokantaan.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Tallennettavat tiedot ilmenevät hakulomakkeesta. Rekisteriin tallentuu kaikki tiedot, jotka henkilö itse antaa itsestään.

 

6. Henkilötietojen säilyttäminen

Työnhakija- tietokannan tietoja säilytetään kaksi kuukautta, jonka jälkeen tiedot poistetaan pysyvästi.

 

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Ainoana tietolähteenä on käyttäjä itse.

 

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Työnhakija- tietokanta toimii internetissä, jota kautta tallennetut tiedot on rajoitettu Mäntyharjun kunnan sisäiseen käyttöön.

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Työnhakija- tietokannan käyttöoikeus on Mäntyharjun kunnan rekrytointiin osallistuvilla työntekijöillä. Mäntyharjun kunta vastaa rekisteriin tallennettavien tietojen teknisestä suojauksesta ja tietoturvasta.

 

10. Tarkastus

Rekisteröity voi esittää tarkastusoikeutta koskevan pyynnön henkilökohtaisesti tai kirjallisesti.

    © 2019 Mäntyharjun kunta / nuorisopalvelut

    Nuorisopalvelut_logo_RGB.png